Aurinkorannikon suomalainen koulu aloitti uuden lukuvuoden ennätysmäärällä oppilaita. Tänä lukuvuonna koulunpenkillä tulee istumaan 360 oppilasta ja opiskelijaa. Suosituimmat luokat ovat 2. ja 4. –luokat.

Tänäkin vuonna koululla panostetaan ryhmäytymiseen. Lukuvuoden aikana järjestetään tapahtumia ja teemapäiviä, joiden tarkoituksena on vahvistaa ryhmien yhteishenkeä. Koululla on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen ja siellä käytetään KiVa Koulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä kiusaamista. Jos oppilaan kiusaamista ilmenee, siihen puututaan heti.

Koulussa toimivaan oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat ja opiskelijat. Oppilaskunnan kokouksiin on valittu jokaiselta luokalta yksi edustaja esiopetuksesta lukion 3. vuoden opiskelijoihin, joten kaikkien äänet pääsevät kuuluviin. Oppilaskunta on aktiivisesti mukana koulun toiminnassa ja kaikkien yhteisten tapahtumien suunnittelussa. Näin oppilaita kannustetaan vaikuttamaan koulun toimintaan.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon osana on kummiluokkatoiminta, joka tarkoittaa sitä, että jokaisella luokalla on kummiluokka. Kummiluokan tavoitteena on tutustuttaa eri-ikäisiä koululaisia ja lisätä yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä. Kummiluokille järjestetään yhteistä aikaa, vastikään 3. ja 9. luokat viettivät osan koulupäivästään rannalla tutustuen toisiinsa ja viettäen aikaa yhdessä. Koulussa on myös tukioppilastoimintaa. Tukioppilaat järjestävät ryhmäytymistunteja, välituntitoimintaa ja ovat tarvittaessa tukena muille oppilaille.

Koulupäivän jälkeistä toimintaa löytyy jokaiseen makuun: kerhoja on jopa 18! Aktiiviseen kerhotoimintaan kuuluu mm. bändi-, draama-, kokki-, espanjankielen-, käsityö ja askartelu-, kuvataide-, sähly-, peli- ja mediakerhot.

Riikka Enqvist (kuvassa) muutti tyttärensä Annan kanssa tämän vuoden elokuussa Fuengirolaan haaveiltuaan siitä jo pitemmän aikaa. Suunnitelmissa on asua vuosi Espanjassa. Koulusta hän oli kuullut tuttavaltaan ja lisäksi etsinyt tietoa netistä. Anna käy suomalaisessa koulussa 2. luokkaa. He molemmat ovat viihtyneet Fuengirolan auringossa ja Anna lähtee kouluun mielellään. ”Pieni koti-ikävä on ollut, mutta Anna on jo saanut uudesta koulusta kavereita”, Riikka iloitsee.