Korkein oikeus on hylännyt Marbellan kaupungin ehdottaman rakennuskaava- ja aluesuunnittelumuutokset. Näillä muutoksilla pyrittiin muun muassa laillistamaan 16 500 asuntoa, jotka on rakennettu laittomasti viimeisten 16 vuoden aikana.

Laittomia rakennushankkeita nousi Marbellan alueelle, kun kaupunki myönsi rakennuslupia kiinteistöille, jotka eivät ole olleet kaupunkikaavan mukaisesti rakennettuja. Hankkeiden laillistaminen suunniteltiin tehtäväksi jälkikäteen muuttamalla rakennuskaavaa. Rakennusluvan ns. etukäteen sai maksamalla.

Korkein oikeus on hylännyt suunnitellun kaupunkikaavan, sillä se ei täytä ympäristövaatimuksia eikä kestävän talouskehityksen suunnitelmaa, ja ennen kaikkea laittomasti rakennetut kiinteistöt eivät ole kaavaehdotuksen mukaisesti laillistettavissa.

Korkein oikeus on huomauttanut Marbellan tilanteen olevan hyvin harvinainen ja erityislaatuinen, sillä vastaava yleistä laittomuutta kaupunkisuunnittelussa ja ilmapiiriä kaupungin hallinnossa, jonka jälkiseuraamuksia nyt selvitetään, ei ole ennen ollut.

Tiedot: idealista.com