Costa del Solin kiinteistöalanyrittäjät tukevat hallituksen ideaa helpottaa yli 160 000 euroa maksavan kiinteistön ostajan oleskeluluvan hankkimista. Uudistus vilkastuttaisi asuntokauppaa erityisesti rannikolla arvoasuntoja hankkivan venälaisasiakaskunnan keskuudessa.

Taantuman aikana Costa del Solin kiinteistökaupan kulmakivenä ovat olleet venäläisasiakkaat. Rannikkoalueen kiinteistöalan järjestöt ilmoittivat idealista.com sivuston artikkelissa että venäläisasiakkaat ostavat yli 80% alueella myytävistä miljoona-asunnoista. Kokonaisostomäärässä venäläisten osuus on 70%.
residencia uudistus toisi juuri venäläisasiakkaille entistä paremman mahdollisuuden myös käyttää Espanjan asuntoaan. Ilman oleskelulupaa maassa olevan tulee käydä uusimassa viisumi kotimaassaan henkilökohtaisesti 90 päivän välein.
Tiedot: idealista.com